بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب

ترجمه کتاب


ترجمه کتاب

کتاب پروتکل انفرادی پذیرش و تعهد درمانی (ACT) برای افراد سوء مصرف کننده مواد مخدر

اثر کلی. جی.ویلسون، الیزابت گیفورد و سومیا بتن توسط دکتر فر هاد اصغری(استادیار دانشگاه گیلان)، میلاد خواجهپور، سعید دباغ قزوینی سجاد بهرامی ترجمه شد.

کتاب مذکور در یازده فصل تحت عناوین زیر به چاپ رسیده است:

1 - آماده شدن برای شروع

2 - آگاهی نسبت به هزینه‌هایی که فرد به دنبال مصرف مواد متحمل می‌شود.

3 - مواجهه با سیستم: ناامیدی خلاق

4 - مسأله‌ی اصلی، کنترل هیجانات افراطی است.

5 - تمایل هیجانی

6 - تمایز فرد از برنامه‌ریزی

7 - موانع پذیرش هیجانی

8 - حرکت از پذیرش هیجانی به سمت تغییر رفتار

9 - ارزش‌ها و اهداف

10 - پذیرش مسئولیت برای تغییر

11 - گسترش تمایل هیجانی به زندگی واقعی: تعهد دادن و پایبندی به آن

هدف از "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)" ایجاد روان‌شناسی‌‌‌ مناسب‌تر در سطح جهان برای مواجهه باچالش‌های بشری است. این درمان با مبانی پژوهشی زبان و شناخت، نظریۀ چهارچوب رابطه‌ای (RFT)، جامعۀ علم رفتاریِ بافت‌گرا (نوعی تفکرِ بافت‌گرایِ کارکردی، برای بعضی مشکلات و کاربردهای روان‌شناسی انسانی است) را  بوجود آورده‌اند. پیشرفت در این زمینه، هدفی بزرگ و دور از دسترس می نماید که سرعتی کند دارد، اما وقتی افراد زیادی‌ در این زمینه کارکنند، سریع‌تر پیش خواهد رفت. همچنین اگر جامعۀ جهانی به این چالش بصورت جدی بپردازد، سرعت باز هم بیشتر خواهد شد.

پذیرش، توجه‌ به آگاهی و ارزش‌ها، هسته ی اصلی کار در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است که یک نمونۀ خوب آن اولین مجموعه کتاب​های راهنمای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  به زبان فارسی است. آنچه شما در دست دارید، دعوتی برای کشف قواعد علم رفتاری است. اگر این کار توسط شما و ارزش‌هایتان پرطنین شود به ساخت یک مدل و یادگیری آن توسط سایر افراد جامعه جهانی از آنچه کشف کرده‌اید کمک می‌کند.

امیدوارم این مجموعه تحولی در زندگی حرفه‌ای شما، و از آن مهم‌تر در زندگی‌ای که می‌آفرینید ایجاد کند.

01