بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب

ترجمه کتاب


ترجمه کتاب

جلد اول و دوم کتاب "ادبیات ساختار، آهنگ و معنا" اثر لورنس پرین توسط آقای دکتر علیرضا فرحبخش استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان و خانم زینب حیدری مقدم ترجمه شد.

جلد اول کتاب مذکور تحت عنوان داستان در هشت فصل و جلد دوم کتاب با عنوان شعر در شانزده فصل برگردان شده است.

در رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی، مجموعه‌ی سه جلدی ادبیات، ساختار و معنای لورِنس پِرین یکی از شناخته‌شده‌ترین منابع درسی برای درک و آشنایی با عناصر ژانرهای مختلف ادبی به شمار می‌رود. این مجموعه که شامل داستان کوتاه (جلد اول)، شعر (جلد دوم)، و نمایشناه (جلد سوم) می‌شود، در بسیاری از درس‌های رشته‌ی مترجمی زبان انگلیسی و به ویژه زبان و ادبیات انگلیسی توصیه و تدریس می‌گردد، و همچنین برای تمام افرادی که مایل‌اند عناصر آثار ادبی را بشناسند  با برخی از شاخص ترین نمونه‌های داستان کوتاه، شعر، و نمایشنامه آشنا شوند، بسیار مفید است. این مجموعه از نیم قرن پیش، که برای نخستین بار به چاپ رسید، تاکنون بارها به روز و متحول شده است، و کتاب حاضر ترجمه‌ی جلدهای اول و دوم نسخه‌ی سال 2005، ویراست نهم این مجموعه‌ی ارزشمند است و شامل بخش‌های زیر می‌شود:

تعریف عناصر و مؤلفه‌های اصلی داستان کوتاه

معرفی شگردها و شیوه‌های داستان کوتاه نویسی

داستان‌هایی مطرح و تإثیرگذار از نویسندگانی صاحب سبک

پرسش‌هایی کلیدی برای درک داستان‌ها

پاسخ‌هایی روشن و مستدل و شواهدی گویا از متن داستانها

پیشنهادهایی برای نگارش جهت درک بهتر داستان‌ها

تعریف عناصر و مؤلفه‌های اصلی شعر

معرفی قالب‌های مختلف شعر انگلیسی

بیان ویژکی‌های زبان استعاری و آرایه‌های شعری

اشعاری مطرح و تأثیرگذار از نویسندگانی صاحب سبک

پرسش‌هایی کلیدی برای درک اشعار

پاسخ‌هایی روشن و مستدل و شواهدی گویا از متن اشعار

پیشنهادهایی برای نگارش جهت درک بهتر اشعار

01