بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب

ترجمه کتاب


ترجمه کتاب

ده اثر مهم از آثار  نویسندگان بزرگ روسیه  توسط آقای دکتر حمید رضا آتش بر آب، عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات روسی ترجمه شد.

1- عصر طلایی و عصر نقره ای شعر روس

2- ناشناس اثر فیودار داستایفسکی

3- مرگ ایوان ایلیچ اثر لف تالستوی

4- گل قرمز اثر فسی والود گاشین

5- دختر سروان اثر آلکساندر پوشکین

6- در مایه های ایرانی اثر سرگی یسنین

7 - یادداشت های شیطان اثر لیانید آندری یف

8 - یادداشت های زیر زمینی با چهارده تفسیر اثر فیودور داستایفسکی

9 - داستان هفت نفری که به دار آویخته شدند اثر لیانید آندری یف

10 - هنرمند چهره پرداز اثر نیکا لای لسکوف

این کتاب ها  توسط انتشارات هرمس به چاپ رسیده است.

دکتر حمیدرضا آتش‌ برآب (متولد مرداد ۱۳۵۶ در اهواز) مترجم ایرانی و پژوهشگر زبان و ادبیات روسی است. او دانش‌ آموخته دانشگاه دولتی مسکو می باشد.