بستن
FA EN AR RU FR

تسلیت به آقای دکتر انوش مرادی

تسلیت به آقای دکتر انوش مرادی


تسلیت به آقای دکتر انوش مرادی

جناب آقای دکتر انوش مرادی عضو محترم هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری(گیلانشناسی) دانشگاه گیلان درگذشت اندوهبار (خواهر  گراميتان) را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نمائیم. ما را درغم  فقدان آن فقید سعید شریک  بدانید. از خداوند متعال علو  درجات برای آن بزرگوار خواستاریم.

روابط عمومي دانشكده ادبيات و علوم انساني