بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به آقای دکتر انوش مرادی

تسلیت به آقای دکتر انوش مرادی


تسلیت به آقای دکتر انوش مرادی

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر انوش مرادی

عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده (درگذشت  مادر خانم گرامیتان ) را به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز از دست رفته علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم.

روابط عمومی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان