بستن
FA EN AR RU FR

تسلیت به آقای دکتر هادی نوری

تسلیت به آقای دکتر هادی نوری


تسلیت به آقای دکتر هادی نوری

جناب آقای دکتر هادی نوری عضو محترم هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان درگذشت اندوهبار ( پدر  گراميتان) را به  شما  و خانواده محترم تان تسلیت  عرض می نمائیم. ما را درغم  فقدان آن فقید سعید شریک  بدانید. از خداوند متعال علو  درجات برای آن بزرگوار خواستاریم.

روابط عمومي دانشكده ادبيات و علوم انساني