بستن
FA EN AR RU FR

تسلیت به آقای صدرا انوری

تسلیت به آقای صدرا انوری


تسلیت به آقای صدرا انوری

همکار محترم جناب آقای صدرا انوری درگذشت اندوهبار (مادر  گراميتان) را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نمائیم. ما را در غم فقدان آن فقید سعید شریک بدانید. از خداوند متعال علو  درجات برای آن بزرگوار خواستاریم.

روابط عمومي دانشكده ادبيات و علوم انساني