بستن
FA EN AR RU FR

تسلیت به سرکار خانم روحانی

تسلیت به سرکار خانم روحانی


تسلیت به سرکار خانم روحانی

سرکار خانم روحانی عضو محترم هیئت علمی گروه معارف دانشگاه گیلان درگذشت اندوهبار ( مادر  گراميتان) را به  شما  و خانواده محترم تان تسلیت  عرض می نمائیم. ما را درغم  فقدان آن فقید سعید شریک  بدانید. از خداوند متعال علو  درجات برای آن بزرگوار خواستاریم.  

روابط عمومي دانشكده ادبيات و علوم انساني