بستن
FA EN AR RU FR

تقدير

تقدير


تقدير

 

باسمه تعالي

 

بدين وسيله از کليه مسئولين، همکاران ودانشجويان گرامی که در مصيبت وارده با حقير اظهار همدردی نمودند کمال تقدير و تشکر به عمل می آيد.

اميد است که در ظل توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا فداه اين حوادث را مايه عبرتی برای دستيابی به حيات طيبه انسان در گذرگاه اين حيات موقت دنيايی قراردهيم

 

                                                                                                                                  ومن الله التوفيق

                                                                                                                                                                محمد حسن زاهدی توچائي