بستن
FA EN AR RU FR

تقدیر از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان در پانزدهمین دورۀ پایان‌نامۀ سال دانشجویی

تقدیر از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان در پانزدهمین دورۀ پایان‌نامۀ سال دانشجویی


تقدیر از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان در پانزدهمین دورۀ پایان‌نامۀ سال دانشجویی

 

پانزدهمین دورۀ پایان‌نامۀ سال دانشجویی، 16 مهر ماه 1391 در پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد. در این جشنواره در گروه علوم انسانی، رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه حاجتی با عنوان «ارتباط غیرکلامی در آثار داستانی مصطفی مستور» از دانشگاه گیلان که تحت راهنمایی آقای دکتر احمد رضی  انجام شده بود، با اهداء لوح تقدیر و جوایزی تقدیر به عمل آمد.  خانم سمیه حاجتی هم‌اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان است . مقالات مستخرج از پایان‌نامه او به این شرح است:

 مقالات علمی و پژوهشی:

1ـ رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان «روی ماه خداوند را ببوس»، مجله گوهر گویا دانشگاه اصفهان، تابستان 90

2ـ تحلیل نشانههای ارتباط غیرکلامی در داستان «دو دوست»مجله مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، تابستان 90.

3ـ کارکرد کنش‌های ارتباطیِ برون‌زبانی در داستان‌های مصطفی مستور، مجله کاوش‌نامه، دانشگاه یزد،91.

مقالات  ارائه شده در همایش‌های ملی

1ـ تحلیل ارتباطات غیرکلامی در پنج داستان کوتاه از نیما یوشیج، همایش سراسری نیما و میراث نو دانشگاه مازندران، 1389 . 2ـ تحلیل رفتارهای چهره در ارتباطات غیرکلامی داستان‌های مصطفی مستور، همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه بیرجند، 1389. 3ـ نقش رفتارهای غیرکلامی مدرسین در آموزش  زبان  فارسی  به غیر فارسی زبانان، هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، 1389. 4ـ عناصر ارتباطات غیرکلامی در داستان «من گنجشک نیستم» نوشتۀ مصطفی مستور، پنجمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار،1389. 5ـ‌صورت‌های غیرزبانی ارتباط در داستان‌کوتاه «سی‌ و نه‌ یک اسیر»،کنگرۀ ادبیات پایداری، دانشگاه کرمان،1389.