بستن
FA EN AR RU FR

تمديدفراخوان مقاله نويسی همايش ملی ازدواج جوانان روستايی

تمديدفراخوان مقاله نويسی همايش ملی ازدواج جوانان روستايی


تمديدفراخوان مقاله نويسی همايش ملی ازدواج جوانان روستايی

همايش ملی ازدواج جوانان روستايی با همکاری دانشگاه گیلان ، سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ايران ، سازمان ملی جوانان استان گيلان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در تاريخ 27خرداد ماه 1388 برگزار می شود.

 اين مقالات در راستای آسيب شناسی ازدواج جوانان روستايی و ارائه راهکارهای مناسب جهت تحکيم خانواده و ازدواج های پايدار روستايی تحت محورهای (اشتغال،تحصيلات،مهاجرت،مشاوره و مهارت زندگي،سن،فرهنگ،باورهای ديني،اعتياد،رسانه هاوفن آوری ارتباطات و اطلاعات وبهداشت)تمديد گردد.