بستن
FA EN AR RU FR

تمدید حکم مدیر گروه الهیات قرآن و حدیث دانشگاه گیلان

تمدید حکم مدیر گروه الهیات قرآن و حدیث دانشگاه گیلان


تمدید حکم مدیر گروه الهیات قرآن و حدیث دانشگاه گیلان

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه، حکم مدیر گروهی جناب آقای دکتر عطاء الله اسماعیلی عضو هیات علمی گروه الهیات قرآن و حدیث به مدت ۲ سال تمدید گردید. ایشان از تاریخ 93/6/17  به عنوان مدیر گروه الهیات قرآن و حدیث دانشكده ادبيات و علوم انتخاب شده بودند.

 با تبریک مجدد امیدواریم با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله در ارتقاء گروه موفق و مؤید باشند.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی