بستن
FA EN AR RU FR

تمدید حکم مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

تمدید حکم مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان


تمدید حکم مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

 بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه، حکم مدیر گروهی جناب آقای دکتر اصغر شکرگزار عضو محترم هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری از تاریخ 1395/6/1 به مدت ۲ سال تمدید گردید. ایشان از تاریخ 93/5/28 به عنوان مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشكده ادبيات و علوم انسانی انتخاب شده بودند.

 با تبریک مجدد امیدواریم با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله در ارتقاء گروه موفق و مؤید باشند.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی