بستن
FA EN AR RU FR

تمدید حکم مدیر گروه حقوق دانشگاه گیلان

تمدید حکم مدیر گروه حقوق دانشگاه گیلان


تمدید حکم مدیر گروه حقوق دانشگاه گیلان

  بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه، حکم مدیر گروهی جناب آقای دکتر مجتبی جانی پور عضو هیات علمی گروه حقوق به مدت 2 سال تمدید گردید. ایشان از تاریخ 95/5/1  به عنوان مدیر گروه حقوق دانشكده ادبيات و علوم انتخاب شده بودند.

 با تبریک مجدد امیدواریم با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله در ارتقاء گروه موفق و مؤید باشند.

   

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی