بستن
FA EN AR RU FR

تمدید حکم مدیر گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه گیلان

تمدید حکم مدیر گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه گیلان


تمدید حکم مدیر گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه گیلان

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه، حکم مدیر گروهی جناب آقای دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی از تاریخ 1396/7/1 به مدت ۲ سال تمدید شد. ایشان از تاریخ 1394/6/3 به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبيات و علوم انسانی منصوب شده بودند. ضمن تبریک مجدد امیدواریم با استعانت از خداوند متعال،با هماهنگی و همدلی سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله در ارتقاء گروه موفق و مؤید باشند.   وظایف مدیران گروه های آموزشی دانشگاه