بستن
FA EN AR RU FR

تمدید حکم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

تمدید حکم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان


تمدید حکم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

 بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه، حکم مدیر گروهی جناب آقای دکتر علیرضا نیکویی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به مدت ۲ سال تمدید گردید. ایشان از تاریخ 93/6/1  به عنوان مدیر گروه زبان ادبیات فارسی دانشكده ادبيات و علوم انسانی انتخاب شده بودند.

 با تبریک مجدد امیدواریم با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله در ارتقاء گروه موفق و مؤید باشند.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی