بستن
FA EN AR RU FR

ثبت نام انتخابات اعضای هیات علمی دانشکده در کمیسیون تخصصی دانشگاه گیلان

ثبت نام انتخابات اعضای هیات علمی دانشکده در کمیسیون تخصصی دانشگاه گیلان


ثبت نام انتخابات اعضای هیات علمی دانشکده در کمیسیون تخصصی دانشگاه گیلان

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از اعضای محترم هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی که داوطلب  عضویت در کمیسیون های تخصصی دانشگاه گیلان می باشند می رساند. جهت ثبت نام از روز شنبه مورخ 95/9/13 لغایت سه شنبه مورخ 95/9/16 در دفتر ریاست حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است زمان برگزاری انتخابات روز چهار شنبه مورخ 95/9/17 از ساعت 8 الی 14 عصر تعیین  شده است.

دستورالعمل اجرایی انتخابات کمسیوین های تخصصی دانشگاه گیلان