بستن
FA EN AR RU FR

جشن دانش آموختگی نیمسال دوم 94-93 دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جشن دانش آموختگی نیمسال دوم 94-93 دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی


جشن دانش آموختگی نیمسال دوم 94-93 دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

قابل توجه دانشجویان ترم آخر دوره های روزانه و شبانه ی کلیه رشته ها برگزاری مراسم جشن دانش آموختگی نیمسال دوم 94-93 دانشکده ادبیات و علوم انسانی زمان: روز سه شنبه مورخ 1394/4/2 از ساعت 21/30 الی 24 مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانش آموخته برای تحویل لباس دانش آموختگی حتماً کارت دانشجویی یا کارت ملی خود را به همراه داشته باشد.