بستن
FA EN AR RU FR

خالقداد

خالقداد


خالقداد

طاهره خالق‌داد میزان تحصیلات: لیسانس سمت: کارشناس خدمات آموزشی زبان انگلیسی و ادبیات عرب شماره تماس: 4058 Email: