بستن
FA EN AR RU FR

خیالی

خیالی


خیالی

      محمد ابراهیم خیالی میزان تحصیلات : لیسانس علوم اجتماعی ( پژوهشگری) سمت : رئیس امور عمومی دانشکده شماره داخلی: 4043 Email: E12_k12@yahoo.com