بستن
FA EN AR RU FR

دانشکده در یک نگاه

دانشکده در یک نگاه


دانشکده در یک نگاه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال 1356 فعالیت علمی خود را با تأسیس رشته زبان و ادبیات آلمانی آغاز کرد. در سال 1359 بدلیل وقوع انقلاب فرهنگی، فعالیتهای آموزشی دانشگاه گیلان متوقف گردید. اما با بازگشایی مجدد آن در سال 1362 ، ضمن جذب 40 نفر دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی فعالیت آموزشی دانشکده مجدداً ادامه یافت و دانشجویان رشته زبان و ادبیات آلمانی نیز (بدلیل خروج مدرسین آلمانی از کشور) از طریق تغییر رشته در سایر رشته‌های موجود دانشگاه مشغول به تحصیل شدند. در گذشته محل فعالیت‌آموزشی دانشکده در بخشی از پادگان نیروی دریایی رشت قرار داشت که در سال 1363 به محل فعلی دانشکده تربیت بدنی انتقال یافت. از تابستان سال 1373 با اتمام فاز اول بنای ساختمان دانشکده علوم انسانی به مساحت 3300 متر مربع (واقع در پردیس اصلی دانشگاه) گروههای زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی به این محل منتقل شدند. از سال 1380 با همت نیکوکار گیلانی جناب آقای دکتر ابریشم چیان ساخت فاز دوم ساختمان دانشکده آغاز گردید و بدین‌ترتیب، حدود 7300 متر مربع به فضای آموزشی و اداری دانشکده اضافه شد. در نتیجه از مهر ماه سال 1382 دانشکده ادبیات و علوم انسانی با تمام امکانات و تجهیزات به این محل انتقال یافت. در حال حاضر این دانشکده دارای 13 گروه آموزشی و یک گروه پژوهشی است که در دوره‌های روزانه، شبانه و نیمه حضوری برای آموزش 3914 نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی 2854 نفر ، کارشناسی ارشد 979 نفر و دکتری 81 نفر) فعالیت می‌کند. تعداد اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز در مجموع 142 نفر است که شامل 6 نفر استاد، 32 نفر دانشیار، 89 نفر استادیار، 15 نفر مربی است. ضمناً نسبت استاد به دانشجو حدود یک به بیست و هفت می‌باشد.