بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه ارشد

دفاع از پایان نامه ارشد


دفاع از پایان نامه ارشد

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  خانم طوبی شکفتی دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی

تحت عنوان:    تصحیح انتقادی خمسة «جنات عدن» عبدی بیگ نویدی شیرازی و مقایسة زبانی آن با خمسة نظامی

زمان: ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1394/12/16

مکان: در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان

 برگزارشد


   

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم معصومه شکفته گوهری دانشجوي حقوق جزا و جرم شناسی

تحت عنوان:              مبانی، شرایط و آثار اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران

  زمان: ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1394/12/16

مکان: آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان

برگزارشد


   

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  آقای حسین علی ایازی دانشجوي رشته ادبیات عرب

تحت عنوان:          تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی برخی از خطبه‌های نهج البلاغه (خطبه شقشقیه: 3، خطبه ذم اهل بصره: 13، خطبه ذم اهل شام: 238، خطبه سیاسی: 93، خطبه ذم اهل کوفه: 180، خطبه متقین: 193، خطبه فضائل اهل بیت: 239،)

زمان: ساعت 14:00 یکشنبه مورخ 1394/12/16

مکان: سالن کنفرانس ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان

ج

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای طاهر میرحسنی دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی

تحت عنوان:               بررسی رابطة بین تبلیغات سبز با قصد خرید، نگرش نسبت به تبلیغات و برند

زمان: در ساعت 08:00  روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  خانم مائده ملکی دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی

تحت عنوان:                              تاویل در آثار منثور ناصرخسرو

 زمان: ساعت 9:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای لطف اله شایسته راد دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی

تحت عنوان:    بررسی گرایش های نامگذاری و تغییرات آوایی نام واژه های انسانی در دهستان خرجگیل (ناو) اسالم

 زمان: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای صلاح دست بر دل دانشجوي رشته جامعه شناسی

تحت عنوان:                       سنجش پایایی در علوم اجتماعی: روش تکرار آزمون پنهانی

زمان: ساعت 12:00 دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: کلاس شمارة 24 دانشکده انسانی دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه حبیبی نوده دانشجوي رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تحت عنوان:                  بررسی مبانی و مصادیق جرایم ناتمام در فقه و حقوق موضوعه

 زمان: ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  آقای هاشم قاسمی دانشجوي رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تحت عنوان:                    بررسی فقهی و حقوقی مبانی و مصادیق تشدید مجازات در جرایم غیر تعزیری

زمان: ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان

برگزارشد

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم آرزو شیدایی دانشجوي رشته آموزش زبان انگلیسی

تحت عنوان:    The impact of participatory action research on teacher efficacyand professional development

 زمان: ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: کلاس 21 دانشکده انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ­شود

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم کبری برزگر دانشجوي رشته ادبیات عرب

تحت عنوان:                       سبک‌شناسی دیوان یغیرالوانه البحر نازک الملائکه

زمان: ساعت 13:00 دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: کلاس شماره 12 دانشکده انسانی دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم نورا احسانگر دانشجوي رشته حقوق خصوصی

تحت عنوان:  بررسی تطبیقی شرایط و شیوه‌های قبولی در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

زمان: ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان  دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم زیبا صفرپور چافی دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی

تحت عنوان:                          بررسی سیر تحول داستان وارگی در غزل معاصر

    زمان: ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان:کلاس شماره 10 عمومی ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای نبی اله عسکری دانشجوي رشته حقوق خصوصی

تحت عنوان:                   بررسی تطبیقی داوری در اختلافات بین زوجین در حقوق ایران و مصر و مذاهب اسلامی

زمان: ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان  دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم معصومه علی پور دانشجوي رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تحت عنوان:         بررسی جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در جرایم و مجازات‌های تعزیری از حیث احکام و آثار

زمان: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: کلاس شماره 9 دانشکده انسانی دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سیده فاطمه امامی دانشجوي جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

تحت عنوان:               بررسی تأثیرات اقتصادی – اجتماعی کشت برنج بر توسعة روستایی شهرستان رشت

زمان: ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان:سالن آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع:جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم هما علی پور دانشجوي رشته جامعه شناسی

تحت عنوان:              ریشه­ های روابط قومی میان تالش­ ها و گیلک­ ها در استان گیلان

زمان: ساعت 15:00 دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: در کلاس شمارة 20 دانشکده انسانی دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم معصومه شادمنفعت دانشجوي رشته جامعه شناسی

تحت عنوان:               تحلیل جنسیتی فرآیند جامعه پذیری ورزشی (مطالعة مقایسه ای ایران و کشورهای غیرمسلمان)

زمان: ساعت 16:00 دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: در آمفی تئاتر ساختمان کلاس های دکتر ابریشم چیان

برگزارشد


   

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم پریسا صفری دانشجوي رشته جامعه شناسی

تحت عنوان:     هویت جنسیتی و موسیقی رپ: تحلیل محتوای زنانگی و مردانگی در ترانه­ های رپ فارسی

زمان: ساعت 17:00 سه شنبه مورخ 1394/12/18

مکان: در کلاس دانشکده انسانی دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سارا عیسی پور دانشجوي رشته حقوق خصوصی

تحت عنوان:    بررسی وضعیت حقوقی دارنده با حسن نیت اسناد تجاری در حقوق ایران و قانون متحد الشکل بازرگانی آمریکا (U.C.C)

   زمان: ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان  دانشگاه گيلان

برگزارشد


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای حسن قوامی دانشجوي رشته حقوق خصوصی

تحت عنوان:               تکمیل و تغییر برات سفته و چک در حقوق ایران و اسناد بین المللی

 زمان: ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 1394/12/17

مکان: در کلاس شماره 27 انسانی دانشگاه گيلان

برگزارشد

 
موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای بهرام مردی دانشجوي رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با عنوان : مطالعة تطبیقی شاخص های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های خودرو و برنامه ریزی شده (مطالعة موردی: نسیم شهر) در ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 1394/12/18 در تالار ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم عذرا سلیمان نژاد دانشجوي رشته جامعه شناسی با عنوان : بررسی عوامل اجتماعی– روانی تعیین‌کنندة تأخیر در جستجوی درمان در زنان با علائم سرطان پستان در فاز پیش از بیمارستان ساعت 9:30 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در کلاس 24 دانشکده انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای مهران یارعلی دانشجوي رشته روابط بین الملل با عنوان : بررسی تطبیقی رابطة ایران و اسرائیل قبل و بعد از انقلاب اسلامی ساعت 09:30 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در کلاس شمارة 23 دانشکده انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای ابوذر رضائی دانشجوي رشته روابط بین الملل با عنوان : تأثیر تحولات عراق و سوریه بر صورت¬بندی هویتی– قدرتی بازیگران منطقه¬ ای ساعت 10:30 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در کلاس 23 دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم ام کلثوم جعفری دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : بررسی تاثیر فعالیت ¬های بازاریابی بر ارزش عمر مشتریان با تعدیل¬گری قصور در خدمت (مشتریان حقیقی شعب بانک سینا در استان‌های گیلان و مازندران) ساعت 10:30 روز سه شنبه 1394/12/18 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم شهره شباهنگ دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان : بررسی و تحلیل مناسبات بینامتنی مثنوی مولوی، معارف بهاء دولد و مقالات شمس تبریزی ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1394/12/18 آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم شیما حسینی اکبرنژاد دانشجوي رشته مدیریت صنعتی با عنوان : بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان با میانجی گری عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری ساعت 11:00 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مریم رضاپور دانشجوي رشته آموزش زبان انگلیسی با عنوان : Learning collocation through brain compatible activities یادگیری همنشینی لغات از طریق فعالیت ¬های سازگار با ذهن ساعت 12:00 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در کلاس دانشکده انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود شركت فرماييد.

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فائزه حیدری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با عنوان : بررسی نقش گردشگری در توسعة اشتغال روستایی – مطالعة موردی: شهرستان پاوه ساعت 12:30 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای امین محمدزاده دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش خالص دارایی (NAV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1394/12/18 در کلاس دانشکده دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم زهرا صفدری دانشجوي رشته مدیریت صنعتی با عنوان : تحلیل تشخیص شاخص توبین شرکت¬ های بورس اوراق بهادار تهران ساعت 14:00 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سمیه سلیمی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با عنوان : بررسی اثرات یکپارچه¬ سازی اراضی کشاورزی در توسعة اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی بخش نوبران ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1394/12/18 در کلاس دانشکده انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود ج

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سیده سمیه موسوی فر دانشجوي رشته حقوق خصوصی با عنوان : مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد غذایی در حقوق ایران و انگلستان ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1394/12/18 در کلاس شمارة 27 انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فائزه بامروت دانشجوي رشته حقوق خصوصی با عنوان : بررسی خسارت تنبیهی در قرارداد در حقوق ایالات متحده ساعت 15:00 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم محبوبه علیجانی دانشجوي رشته جامعه شناسی با عنوان : شکاف نسلی و بازاندیشی در نقشهای جنسیتی زنانه: مطالعهای در شهر رشت ساعت 16:00 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در کلاس دانشکده انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم پریسا صفری دانشجوي رشته جامعه شناسی با عنوان : هویت جنسیتی و موسیقی رپ: تحلیل محتوای زنانگی و مردانگی در ترانه¬ های رپ فارسی ساعت 17:00 سه شنبه مورخ 1394/12/18 در کلاس دانشکده انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سیده فرخنده پورنصرانی دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : بررسی تاثیر نوآهنگ بر خرید آنی با توجه به نقش تعدیل¬گری تیپ شخصیتی خریداران ساعت 08:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود ى
  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم معصومه حدادی دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : بررسی تأثیر ارزش هدیة دریافتی بر روی قصد جبران هدیه با تعدیلگری سطح تفسیر ساعت 09:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای سیدامین سیدحسینی دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از دیدگاه اسلام ساعت 10:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای محمدصالح حسین بیگی دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : بررسی تأثیر نگرش مشتریان نسبت به کشور مبدأ برند بر قصد خرید آنان با میانجی¬گری نگرش نسبت به برند ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در کلاس دانشکده دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فرزانه رضاپور دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : تحلیل تأثیر فعالیت های مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای علی رضوانپور دانشجوي رشته حقوق خصوصی با عنوان : بررسی تأثیر کما (اغما) بر عقود لازم و جائز در حقوق ایران ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/12/19در کلاس شماره 3 دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي -شود

برگزارشد

 
  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای مهدی حمیدی فر دانشجوي رشته جامعه شناسی با عنوان : چالشهای هویتی و مسئلة بی فرزندی: مطالعة موردی در شهر رشت ساعت 11:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در کلاس شمارة 24 دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي -شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مینا خسروی پور رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با عنوان : بررسی راهکارهای توسعة کارآفرینی زنان روستایی (نمونة موردی: دهستان بدر) ساعت 12:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای امیر رئوفی دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک و روابط بین آن ها ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در کلاس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود ش

برگزارشد


موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم پریسا کوهی دانشجوي رشته حقوق خصوصی با عنوان : مطالعة تطبیقی تعدد اطراف تعهد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا و آثار آن ساعت 12:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در کلاس شماره 3 دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي –شود

برگزارشد


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای پیمان عطاری اصل دانشجوي رشته مدیریت صنعتی با عنوان : تأثیر قابلیت بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد سازمان ساعت 13:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم زهرا تأخیره دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : بررسی تأثیر تکرار و فشار زمان پیام کوتاه بر اثربخشی تبلیغات تلفن همراه با تعدیل گری سن مشتریان ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در کلاس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود

برگزارشد


موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم زهره سبزه علی زاده دانشجوي رشته ادبیات عرب با عنوان : بررسی واقع‌گرایی در رمان الحرافیش نجیب محفوظ ساعت 14:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در کلاس شمارة 23 دانشکده انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي¬ شود

برگزارشد


موضوع:جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم هاجر خدابنده لو دانشجوي جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با عنوان : تدوین برنامه اقتصادی پنج سالة روستای پیرمرزبان ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در سالن آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان جناب آقای دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد راهنما (استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس) سرکار خانم دکتر گیتی مرادی استاد مشاور(استادیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر مجید یاسوری داور مدعوداخلي (استاد گروه جغرافیا دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر شهرام امیرانتخابی داور مدعو خارجی (استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور)
  موضوع:جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مهدیه تاری دانشجوي رشته مدیریت صنعتی با عنوان : شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت و رشد شرکت‌های دانشگاهی (دانش بنیان) ساعت 15:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان شكيل مي ¬شود. جناب آقاي دکتر محمود مرادی استاد راهنما (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر مصطفی ابراهیم پور استاد مشاور (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر کیخسرو یاکیده داور مدعو داخلی (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر محمد دوستار داورمدعو خارجی (دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)
  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای محسن مومنه دانشجوي رشته مدیریت صنعتی با عنوان : بررسی نقش فشار مشتری و نوآور بودن در مدیریت زنجیرة تأمین پایدار و مزیت رقابتی پایدار ساعت 16:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در آمفی تئاتر ساختمان دکتر ابریشم چیان دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود جناب آقاي دکتر مصطفی ابراهیم پور استاد راهنما (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر محمود مرادی استاد مشاور (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر کیخسرو یاکیده داور مدعو داخلی (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر محسن اکبری داورمدعو خارجی (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)
  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه امین صفت دانشجوي رشته ادبیات عرب با عنوان : کارکرد نماد در شعر مظفر النواب ساعت 16:00 چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در کلاس 23 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي¬ شود جناب آقای دکتر فرهاد رجبی استاد راهنما (استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر سیداسماعیل حسینی استاد مشاور(استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان) سرکار خانم دکتر سیده اکرم رخشنده نیا داور مدعو داخلی (استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر رحمت پورمحمد داورمدعو خارجی (استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان)
  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای توحید خیری دانشجوي رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با عنوان : بررسی شیوه های تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی روستاهای پیرامون دریاچة ارومیه )نمونة مورد مطالعه: دهستان مرحمت آباد جنوبی شهرستان میاندآب) ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1394/12/19 در کلاس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان تشكيل مي ¬شود جناب آقای دکتر مجید یاسوری استاد راهنما (استاد گروه جغرافیا دانشگاه گیلان) سرکار خانم دکتر سمیه سادات شاه زیدی استاد مشاور(استادیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان) سرکار خانم دکتر سمیرا محمودی داور مدعوداخلي (استادیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر مهدی حسام داور مدعو خارجی (استادیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان)