بستن
FA EN AR RU FR

دومين شماره فصلنامه علمی پژوهشی (سياست جهاني) منتشر شد.

دومين شماره فصلنامه علمی پژوهشی (سياست جهاني) منتشر شد.


دومين شماره فصلنامه علمی پژوهشی (سياست جهاني) منتشر شد.

 

 

 اين فصلنامه حاصل فعاليت مشترک گروه علوم سياسي و روابط بين الملل دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان و انجمن ايرانی روابط بين الملل مي‌باشد.اين فصلنامه بر اساس مجوز کميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری دارای رتبه علمي- پژوهشی است

مجموعه عناوين اين شماره از فصلنامه عبارتند از:

 

    بررسی کاريکاتورهای موهن پيامبر اسلام در نشريات دانمارکی از ديدگاه سازه انگاری (رضا سيمبر و مهدی زيبائي)

      نقش امنيت ساز سازمان همکاری شانگهای در پيرامون افغانستان(الهه کولايی و ماندانا تيشه يار)

      تحول در نحوه کاربرد حق وتو در شورای امنيت سازمان ملل متحد(رضا موسی زاده و ارسلان جمشيدي)

      هويت خاورميانه ای ترکيه:تاکيد منطقه اي(حسين دهشيار)

      بررسی وجوه اشتراک و افتراق الهيات آزاد بخش و اسلام سياسي(حسين مسعود نيا والهه سالدورگر)

      هويت گرايی در سياست خارجی آمريکا و تاثير آن بر برنامه هسته ای ايران (2008- 2001)احمد جانسيز

      تحولات اخير منطقه خاورميانه و آينده ((گفتمان انقلاب اسلامي)) محمد جواد هراتي

      تبيين مباحث فرانظري، نظری و مناظره ای جهانی شدن(سيد امير مسعود شهرام نيا و اعظم خاني)

 

معرفی انجمن علمی ايرانی روابط بين الملل

گروه تخصی :علوم انساني

اهدف:

      گسترش، پيشبرد، همکاری و ارتقای علمی کاربردی دانشگاهيان و مجريان تصميم گيرنده کشور

      بهبود بخشی به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه های روابط بين الملل و مطالعات بين المللي

      توسعه کيفی نيروهای متخصص در حوزه روابط بين الملل

 

برنامه ها و فعاليت ها:

      برقراری ارتباط و تعامل سازنده با مراکز علمی و تحقيقاتی در زمينه های مرتبط با حوزه روابط بين الملل در داخل و خارج از کشور

      همکاری با انجمن های علمی داخل و خارج از کشور در ارتباط با رشته روابط بين الملل به منظور بهره گيری و انتقال تجربيات

      برگزاری کنفرانس ها، همايش ها و کنگره های علمی در سطح ملی و بين المللی

      کمک به توليد علم، توسعه و انتشار دستاوردهای علمی و تحقيقاتی در حوزه روابط بين الملل

      گسترش همکاری با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری برای تقويت رشته روابط بين الملل در زمينه های آموزش، پژوهش وفناوري

      تعامل فعال با سازمان ها و مراکز آموزشی تحقيقاتی داخلی و خارجي

      برنامه ريزی و حمايت از توسعه بين المللی انجمن های علمی کشور

      توسعه همکاری های ملی و بين المللی با انجمن های مشابه

      تلاش علمی  در توسعه و ترويج دانش روابط بين الملل از طريق چاپ کتاب، مجله و فصنامه های علمی و تخصصی به زبان پارسی و زبان های بين المللي

  برگزاری کلاسهای تخصصي- کاربردی کوتاه مدت

   برگزاری ميزگردهای تخصصی با دعوت از استادان ايرانی و خارجي

   راه اندازی شعبه های انجمن در مراکز استانی و دانشگاه های کشور