بستن
FA EN AR RU FR

سخنرانی پروفسور راینهارد کوپیتز رئیس دپارتمان روانشناسی موسیقی دانشگاه هانوفر آلمان

سخنرانی پروفسور راینهارد کوپیتز رئیس دپارتمان روانشناسی موسیقی دانشگاه هانوفر آلمان


سخنرانی پروفسور راینهارد کوپیتز رئیس دپارتمان روانشناسی موسیقی دانشگاه هانوفر آلمان

موضوع: سخنرانی پروفسور راینهارد کوپیتز رئیس دپارتمان روان شانسی موسیقی دانشگاه هانوفر آلمان

با عنوان: روان شناسی موسیقی" آشنایی با ایده های این رسته و نگاهی به پژوهش های امروزی در این حوزه"

زمان: شنبه مورخ 96/1/26 ساعت 15

مکان: تالار حکمت دانشگاه گیلان