بستن
FA EN AR RU FR

سخنرانی پروفسور ولکر هنین کامپ

سخنرانی پروفسور ولکر هنین کامپ


سخنرانی پروفسور ولکر هنین کامپ

2

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه گیلان

سخنرانی پروفسور ولکر هینن کامپ عضو هیأت علمی گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی فولدای آلمان

تحت عنوان:

بین المللی سازی نظام آموزش عالی به منزله یک چالش فرهنگی برای دانشگاه

زمان: شنبه پانزدهم اسفند 1394 ساعت: 14/30

مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی