بستن
FA EN AR RU FR

سخنران آقای دکتر متکی (وزير امور خارجه کشور ) در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه کيلان

سخنران آقای دکتر متکی (وزير امور خارجه کشور ) در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه کيلان


سخنران آقای دکتر متکی (وزير امور خارجه کشور ) در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه کيلان

 

باسمه تعالي

 

بدين وسيله در راستای آغاز سال تحصيلی جديد دانشجويی و به مناسبت معارفه دانشجويان جديدالورود دانشگاه ،مراسم سخنرانی آقای دکتر متکی وزير محترم امور خارجه کشور ،ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه  مورخ 16/7/88 در تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان منعقد می باشد . حضور اساتيد ،دانشجويان و کارکنان محترم  دانشگاه مزيد امتنان خواهد بود .