بستن
FA EN AR RU FR

سی نهمين آزمون زبان انگليسی پيشرفته TOLIMO

سی نهمين آزمون زبان انگليسی پيشرفته TOLIMO


سی نهمين آزمون زبان انگليسی پيشرفته TOLIMO

 باسمه تعالي

 

سی نهمين آزمون زبان انگليسی پيشرفته TOLIMO همزمان با هفت شهرستان بزرگ کشور در روز جمعه مورخ 16/5/88 در دانشکده ادبيات و علوم انسانی برگزار ميگردد.  

(اين آزمون در کلاسهای 8 و 9 بلوک 7 دانشکده برگزار خواهد شد)