بستن
FA EN AR RU FR

سی و یکمین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.

سی و یکمین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.


سی و یکمین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.

4   اين فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي بوده وحاصل فعاليت مشترك دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان و انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي مي‌باشد. براساس گزارش هفتمين جلسه شوراي راهبري ISC مورخ 15 مردادماه 1390 ، فصلنامه ادب پژوهي در بين 666 نشريه – علمي پژوهشي و علمي – ترويجي فارسي زبان كه در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) نمايه شده‌اند، از نظر ضريب تاثير در رتبه نخست قرار گرفت. مجموعه عناوين اين شماره از فصلنامه‌ها عبارتند از: 1 - بازنگری روایات تاریخی یزدگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل انتقادی گفتمان (علیرضا نیکویی، بهزاد برکت و معصومه غیوری) 2 - بازنمایی هویت زن در آثار داستان نویسان زن دهه هشتاد (قدسیه رضوانیان و هاله کیانی بارفروشی) 3 - سبک زبان زنانه در خاطرات تاج السلطنه (فاطمه رضوی و مریم صالحی نیا) 4- ساخت شبکه‌ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعه موردی: غزل سنائی) سید مهدی زرقانی 5 - بررسی شخصیت‌های داستان "اناربانو و پسرهایش" از منظر "تن بیگانه" کریستوا (ابراهیم سلیمی کوچی و فاطمه سکوت جهرمی) 6 - نمود نحوی روایت در مصیبت نامه عطار نیشابوری (سپیده جواهری و مهدی نیک منش) 7 - ماهیت چند ساحتی زبان در اندیشه ناصرخسرو و سوسور (فرزاد بالو و مهدی خبازی کناری) مقالات اين فصلنامه در پايگاه اينترنتي مجله به نشاني http://Research.guilan.ac.ir/adab موجود است. همچنين اين نشريه در مراكز اطلاع رساني زير نمايه مي شود. مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم فنآوري   WWW.SrLst.com بانك اطلاعات علمي كشور : WWW.sid.ir بانك اطلاعات نشريات كشور : WWW.magiran.com پايگاه استنادي علوم جهان اسلام‌ : WWW.ISC.gov.ir