بستن
FA EN AR RU FR

شمارة سی فصلنامة علمي پژوهشي ادب پژوهي (ویژه‌‌نامة زبان و گویش) منتشر شد.

شمارة سی فصلنامة علمي پژوهشي ادب پژوهي (ویژه‌‌نامة زبان و گویش) منتشر شد.


شمارة سی فصلنامة علمي پژوهشي ادب پژوهي (ویژه‌‌نامة زبان و گویش) منتشر شد.

اين فصلنامه‌ تخصصي زبان و ادبيات فارسي بوده و حاصل فعاليت مشترك دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان و انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي مي‌باشد.

مجموعه عناوين اين شماره از فصلنامه‌ عبارت‌اند از:

1- تناوب‌های (آغازی سببی) و (معلوم / مجهول) در فارسی (امید طبیب‌زاده)

2- چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسی (شنیدن) در زبان فارسی (آزیتا افراشی و سید سجاد صامت جوکندان)

3- پیرامون کسرة اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی (بشیر جم)

4- توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) (منصور شعبانی)

5- وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای - هجایی؟ (حشمت‌الله آذرمکان و مرتضی نجاتی جزه)

6- ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی (نرجس‌بانو صبوری و بلقیس روشن)

7- بررسی ریشه‌شناختی چند واژة تالشی (مهدی کارگر و بهزاد چراغی جولاندان)

مقالات اين فصلنامه در پايگاه اينترنتي مجله به نشاني http://Research.guilan.ac.ir/adab  موجود است.

همچنين اين نشريه در مراكز اطلاع رساني زير نمايه مي شود.

1-      مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم فنآوري   http://www.srlst.com/

2-      بانك اطلاعات علمي كشور : WWW.sid.ir

3-      بانك اطلاعات نشريات كشور : WWW.magiran.com

4-      پايگاه استنادي علوم جهان اسلام‌ : WWW.ISC.gov.ir

01