بستن
FA EN AR RU FR

شماره اداری

شماره اداری


شماره اداری

          محمد ابراهیم خیالی ( رئیس امور عمومی )  4043 مجتبی مصداقی ( عامل مالی) 4042 علی اوستی ( کارپرداز )  4038 سهیلا نیکنام ( کمک حسابدار ) 4042 ربابه طالعی ( سرپرست دبیرخانه)  4018 و 4047 رقیه وفادار ( تایپیست و اپراتور دبیرخانه)  4017 و 4047 طاهر سعیدیان ( نامه رسان ) 4018 و 4047 حسن جلالی (‌ انباردار )  4068 محمد تقی نیک پی ( امین اموال ) 4131 حمزه حسین پور ( سرپرست دفتر ریاست)   4041 حمیده شجری ( دفتر مجلات) 33690590 داخلی 4032 اکبر جنگجو ( سرپرست خدمات) 4069 حمید یوسفی( انتشارات دانشکده)  4063 شجاع حسین زاده( آبدار خانه بلوک 6) 4016 محمد ولی قاسمی (آبدار خانه بلوک 2 ) 4023 فریده آفرین زاد ( ابدار خانه بلوک 5) 4004 رستوران دانشگاه  33690523 داخلی 4035 علی کاظم پور ( بوفه دانشکده )  4135