بستن
FA EN AR RU FR

صدور مجوز انتشار فصلنامه گيلان شناسی در دانشگاه گيلان

صدور مجوز انتشار فصلنامه گيلان شناسی در دانشگاه گيلان


صدور مجوز انتشار فصلنامه گيلان شناسی در دانشگاه گيلان

مجوز اولين فصلنامه پژوهشکده گيلان شناسی از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گرديد.  

موضوع درخواست انتشار اين نشريه در جلسه مورخ 13/7/88توسط هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و با نشر آن ضمن تاکيد بر رعايت مقررات مندرج در قانون مطبوعات موافقت شد.

 

مشخصات نشريه :

نام نشريه : گيلان شناسي

صاحب امتياز : دانشگاه گيلان

مدير مسئول : دکتر حسن کهنسال واجارگاه

ترتيب انتشار : فصلنامه

روش : پژوهشي

زمينه : علوم انسانی (تاريخ)

گستره توزيع : سراسر کشور

زبان :فارسي

نوع نشريه : مجله اي

قطع و اندازه:رحلي

محل چاپ : رشت