بستن
FA EN AR RU FR

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله


فراخوان مقاله

 باسمع تعالي

 

قابل توجه اساتيد و دانش پژوهان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

موضوع فراخوان مقاله تحت عنوان همايش رويكرد متعالي فقه اسلامي به حقوق بشر

 

مهلت ارسال مقالات :پايان مهر 89

زمان برگزاري :اسفند 89

آدرس دبير خانه همايش ،قم ابتداي بلوار امين،بلوارجمهوري اسلامي ،موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اداره همايش ها و نشست هاي علمي

 

اطلاعات بيشتر