بستن
FA EN AR RU FR

فراخوان مقاله در دانشگاه پيام نور بابل

فراخوان مقاله در دانشگاه پيام نور بابل


فراخوان مقاله در دانشگاه پيام نور بابل

 

 

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری همایش راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی با نگرش بر الگوهای دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور استان مازندران با محوریت عناوین ذیل برگزار می‌گردد:

1 - نقش و استراتژیهای حفظ ارزشهای دفاع مقدس

2 - راهکارهای مبارزه با جنگ نرم دشمن

3 - استراتژی‌های مقابل با اهداف خصمانه نظام سلطه جهانی

4 - مقابله با تهاجم فرهنگی

5 - مدیریت بهره‌وری

6 - توسعه صادرات

7 - توسعه صنعتی

8 - توسعه منابع انسانی

9 - راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی

10 - راهکارهای مبازره با فقر

11 - مدیریت انرژی

12 - مبانی نظری جهاد اقتصادی

13 - راهکارهای تحقق اقتصاد اسلامی

تاریخ دریافت مقاله‌های ارسالی 30/11/90 می‌باشد.

علاقمندان مي توانندجهت ارسال مقالات و كسب  اطلاع بیشتر با شماره تلفن دبیرخانه همایش  2267929-0111 تماس حاصل و یا به وب سایت

  www.MEC.babolpnu.ac.ir   مراجعه نمايند.