بستن
FA EN AR RU FR

فهرست اسامی دانشجويان رشته حقوق که در آزمون کارشناسی ارشد سال 88 پذيرفته شدند

فهرست اسامی دانشجويان رشته حقوق که در آزمون کارشناسی ارشد سال 88 پذيرفته شدند


فهرست اسامی دانشجويان رشته حقوق که در آزمون کارشناسی ارشد سال 88 پذيرفته شدند

 با سمه تعالی

 

تعداد 35 نفر از دانشجويان رشته حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان در آزمون کارشناسی ارشد سال 1388دانشگاه های سراسر کشور پذيرفته شدند. ضمن تبريک، از درگاه ايزد منان آرزوی توفيق روز افزون در عرصه علم و دانش رابرای يکايک عزيزان پذيرفته شده داريم. 

اسامی پذيرفته شده گان