بستن
FA EN AR RU FR

مراسم آئین بزرگداشت بازنشستگی همکار محترم جناب آقای محمد تقی نیک پی

مراسم آئین بزرگداشت بازنشستگی همکار محترم جناب آقای محمد تقی نیک پی


مراسم آئین بزرگداشت بازنشستگی همکار محترم جناب آقای محمد تقی نیک پی

12

به موجب حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای "محمد تقی نیک پی شیخان همکار محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ 95/10/5 به افتخار بازنشستگی نائل شدند. به همین مناسبت مراسمی جهت آئین بزرگداشت بازنشستگی ایشان در روز یکشنبه مورخ 95/10/5 با حضور ریاست ، معاونین و کارکنان در اتاق شورای دانشکده برگزار گردید. در این مراسم ابتداء آقای دکتر رستمی رئیس محترم دانشکده از همکاری و زحمات آقای نیک پی در طول دوره حضورشان به عنوان  یک  کارمند نمونه اداری تقدیر بعمل آوردند و سپس  معاونین  و هریک از همکاران محترم ضمن ابراز رضایت  همکاری با نامبرده برای ایشان آرزوی توفیق  و سلامتی نمودند.

 آقای نیک پی از تاریخ 89/10/6 از دانشکده تربیت بدنی به دانشکده علوم انسانی انتقال یافته و در پستهای مرجع،کتابخانه، انبار و امین اموال با دانشکده همکاری داشته اند.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی