بستن
FA EN AR RU FR

مراسم گرامی داشت به مناسبت بازنشستگی آقای دکتر خارابی از طرف گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی

مراسم گرامی داشت به مناسبت بازنشستگی آقای دکتر خارابی از طرف گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی


مراسم گرامی داشت به مناسبت بازنشستگی آقای دکتر خارابی از طرف گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی

 

باسمه تعالی

 

 

 

بدين وسيله ، به مناسبت گرامی داشت مقام استاد ارجمند جناب آقای دکتر فاروق خارابي که به افتخار بازنشستگی نايل آمده اند ،مراسم نکوداشتی از طرف گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انسانی در روز سه شنبه مورخ 11/12/88 ساعت 14الی 16 عصر در تالار حکمت دانشکده علوم انساني برگزار می گردد.

حضور اساتيد وکارکنان محترم دانشگاه گيلان در اين مراسم موجب مزيد امتنان خواهد بود .