بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

نام : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال تاسیس:۱۳۵۶

تعداد اعضای هیات علمی ثابت: ۱۴۲ نفر

تعداد دانشجو :۳۹۱۴

کارشناسی:۲۸۵۴ نفر کارشناسی ارشد : ۹۷۹ نفر دکتری:۸۱
نسبت دانشجو به استاد:۱به ۲۷

گروه های آموزشی و پژوهشی :

گروه زبان وادبیات فارسی_ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عربی_ گروه زبان روسی_گروه مدیریت_ گروه علوم اجتماعی _ گروه معارف اسلامی -گروه روانشناسی_ گروه  علوم تربیتی گروه علوم سیاسی_ گروه حقوق – گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری.