بستن
FA EN AR RU FR

مناظرۀ دانشجویی در فضای انتخاباتی

مناظرۀ دانشجویی در فضای انتخاباتی


مناظرۀ دانشجویی در فضای انتخاباتی

مناظرۀ دانشجویی تحت عنوان "شایستگی ها و ناشایستی های دموکراسی" روز شنبه نهم اردیبهشت ماه 1396 در تالار حکمت دانشکده علوم انسانی برگزار شد. در این برنامه که تحت نظارت و داوری دکتر احمد جانسیز از گروه علوم سیاسی انجام شده، خانم ها متین پوربحر، مائده  توکلی، انسیه جهانی، فاطمه حسن بیگی،  زهره علیزاده و سارا متقی و نیز آقایان مهدی اسفندیاری، عزیز رنجبر، محمد شعاعی ومهدی قربانی ویژگی های مثبت و منفی دموکراسی ها را بررسی کردند. دکتر جانسیز در آغاز برنامه ضمن اشاره به مفهوم دموکراسی و ابعاد نظری و کاربردی آن، دموکراسی ایرانی را به نهالی تشبیه کرد که جوان است و نیاز به آبیاری توسط نخبگان و شهروندان دارد. وی تاکید نمود: "امروزه کسی حاضر نیست خود را دشمن دموکراسی معرفی کند و اکثر اختلافات سیاسی در این زمینه از درک دموکراسی توسط نخبگان و شهروندان پیرو هویت ها و ایدئولوژی های متفاوت سرچشمه می گیرد." بحث های مناظره کنندگان کهبه صورت دو گروه پنج نفره بیان شد، درست95 دقیقه طول کشید و گروه اول بر مزیت های دموکراسی مانند آزادی بیان، حاکمیت قانون، تاثیر نخبگان، رقابت سالم، انتخابات آزاد، اصل برابری، مشارکت و ثبات سیاسی متمرکز بود و گروه دوم نیز به چالش های دموکراسی مانند نبود حکومت اکثریت، سوء استفاده از اصل برابری، حکمرانی عوام، بی توجهی به ارزش های مردم سالاری دینی، پیچیده شدن تصمیم گیری، بی ثباتی سیاسی، نبود جامعه مدنی و فرهنگ دموکراتیک اشاره کرد. مخرج مشترک  بحثهای هر دو گروه، لزوم کمک به رشد دموکراسی ایرانی بود. پس از اینکه دکتر جانسیز به عنوان استاد داور به جمع بندی  موضوع مناظره پرداخت و همه را به آموزش رفتار دموکراتیک دعوت کرد، گفت: "انقلاب اسلامی علاوه بر ارزش های منحصر به فرد خود، دو هدیه را به مردم ایران تقدیم کرد: جمهوریت و مردم سالاری دینی. وظیفۀ نخبگان و شهروندان، تلاش بیشتر در جهت تکامل و توانمند سازی آنها ست." دکتر رستمیرییس دانشکده علوم انسانی نیز در سخنان خود مناظره دانشجویی را "تمرین دموکراسی" توصیف کرد و گفت: "من امروز اینجا دانش و شعور دیدم و ایمان دارم که دموکراسی ها با تعامل فکری طرف های متفاوت پیشرفت می کنند." دکتر رستمی ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک شعبان، ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار، تاکیدات  مقام معظم رهبری  پیرامون برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در فضای دانشگاه را یادآور شد و گفت: "چنین مناظره هایی که می تواند به بلوغ سیاسی منجر شود، حاکی از شعور سیاسی و آزادی های مشروع دانشجویان عزیز در تحلیل گفتمان سیاسی است و نقش آفرینی قشر دانشجو در جهان سیاست، باعث تکامل وجود سیاسی، شور و شوق و بالندگی آنان است. این مناظره ها کمک می کند تا میزان تحمل و مدارا و نیز کیفیت همزیستی مسالمت آمیز بالا برود." وی همچنین از معاونت محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه، برگزار کنندگان و دانشجویان شرکت کننده در این مناظره تشکر و قدردانی کرد.