بستن
FA EN AR RU FR

موافقت با ایجاد رشته های جدید در گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

موافقت با ایجاد رشته های جدید در گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


موافقت با ایجاد رشته های جدید در گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

طبق گزارش رئیس محترم گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش دانشگاه، موافقت قطعی جهت ایجاد رشته های جدید و پذیرش دانشجو برای گروه های آموزشی مختلف در دانشکده ادبیات و علوم انسانی انجام شده و مجوز آن صادر گردیده است.

رشته های مورد نظر عبارتند از

  1- دکتری روان شناسی عمومی.

  2-  دکتری مدیریت - گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی

 3-  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات کودک و نوجوان

 4- کارشناسی ارشد مشاوره - گرایش مشاوره خانواده

 5- کارشناسی علوم تربیتی - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 6 -  کارشناسی علوم اقتصادی - گرایش اقتصاد نظری

لازم به ذکر است که این موفقیت ها با تلاش بی وفقه و پیگیری های دلسوزانه ی مسئولان و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده و دانشگاه به ثمر رسیده است.

                                                         روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی