بستن
FA EN AR RU FR

موفقیت دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نوزدهمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور

موفقیت دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نوزدهمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور


موفقیت دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نوزدهمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور

   

چهار تن از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان موفق به کسب رتبه در نوزدهمین المپیاد علمی- دانشجویی سال 93 در رشته های الهیات و معارف اسلامی و زبان و ادبیات فارسی شدند.

ردیف

نام ونام خانوادگی

رتبه

رشته

1

حسین جدی

5

الهیات- قرآن و حدیث

2

مصطفی اسلامی

7

زبان وادبیات فارسی

3

آمنه عرفانی فرد

10

زبان وادبیات فارسی

4

مریم رنجبر بسته دیمی

11

زبان وادبیات فارسی

شایان ذکراست آقای حسین جدی دانش آموخته سال 93-92 دانشکده در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 موفق به کسب رتبه 8 شده و در حال حاضر در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل می باشند.