بستن
FA EN AR RU FR

نشست ادبی عضو هیات علمی گروه زبان روسی دانشگاه گیلان در دانشگاه شهید بهشتی

نشست ادبی عضو هیات علمی گروه زبان روسی دانشگاه گیلان در دانشگاه شهید بهشتی


نشست ادبی عضو هیات علمی گروه زبان روسی دانشگاه گیلان در دانشگاه شهید بهشتی

نشست  ادبی با عنوان "رسالت یکتایی ادبیات روسی"

مکان: تالار ناصر خسرو دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

زمان: دهم آبان 1395 ساعت 10 الی 12

سخنران : آقای دکتر حمید رضا آتش برآب عضو هیات علمی گروه زبان روسی دانشگاه گیلان