بستن
FA EN AR RU FR

نشست اساتید دانشگاه استراسبورگ با روسا و معاونین دانشکده های دانشگاه گیلان

نشست اساتید دانشگاه استراسبورگ با روسا و معاونین دانشکده های دانشگاه گیلان


نشست اساتید دانشگاه استراسبورگ با روسا و معاونین دانشکده های دانشگاه گیلان

 

صبح روز شنبه مورخ 10 آبان 93 دانشگاه گیلان میزبان هیاتی از استادان دانشگاه استراسبورگ فرانسه بود.

این هیات 4 نفره که به سرپرستی خانم پروفسور مایار به دانشگاه گیلان آمده از دپارتمان شرق شناسی این دانشگاه بودند.

در این دیدار که ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  ریاست دانشکده هنر، معماری، ریاست پژوهشگاه گیلان شناسی، مدیر پژوهشی دانشگاه و تعدادی از اعضای هیات علمی هر دانشکده حضور داشتند.ابتدا دکتر رستمی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی  و سپس روسای سایر دانشکده ها به معرفی رشته های گوناگون، ظرفیت ها و توانا یی های هرکدام از دانشکده ها پرداختند.

پس از آن خانم پروفسور کریستین مایار و آقای دکتر هارتمن پیر به معرفی دانشگاه استراسبورگ و امکانات موجود برای همکاری با دانشگاه گیلان پرداختند و اظهار امیدواری کردند که این دو دانشگاه بتوانند در آینده در زمینه همکاری های علمی و تبادل استاد و دانشجو همراهی و همکاری بیشتری داشته باشند.