بستن
FA EN AR RU FR

نشست آقای دکتر سيمبر با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

نشست آقای دکتر سيمبر با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انسانی


نشست آقای دکتر سيمبر با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالی

 

 

نشست آقای دکتر سيمبر با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

اين نشست ساعت 10 صبح روز يکشنبه در محل اتاق شورای دانشکده برگزار شد. در اين جلسه كه به رياست آقاي دكتر سيمبر برگزار گرديد اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي معرفي شدند . در ادامه نشست هر يك از اعضاي شوراي نظرات و پيشنهادات خود را مطرح نموده و آقاي دكتر سيمبر نيز بر روي مشاركت دانشجويان در چار چوب ضوابط، بر گسترش همكاريهاي في مابين تاكيد نمود.