بستن
FA EN AR RU FR

نشست (تحت عنوان مهدويت )در دانشکده ادبيات وعلوم انسانی

نشست (تحت عنوان مهدويت )در دانشکده ادبيات وعلوم انسانی


نشست (تحت عنوان مهدويت )در دانشکده ادبيات وعلوم انسانی

 

باسمه تعالی

 

 

کانون قرآن وعترت نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری دانشگاه گيلان، در نظر داردنشستی تحت عنوان(مهدويت )با حضور حاج آقا شاهرخ از مبلغين محترم ،در روز يکشنبه مورخ 9/12/88 ساعت 13الی 15 در کلاس شماره 15 دانشکده ادبيات و علوم انسانی برگزار نمايد .

شرکت گسترده اساتيد و کارکنان محترم دانشکده در اين نشست موجب مزيد امتنان خواهد بود.