بستن
FA EN AR RU FR

نشست کارکنان با اعضای هيات رئيسه دانشکده ادبيات و علوم انسانی

نشست کارکنان با اعضای هيات رئيسه دانشکده ادبيات و علوم انسانی


نشست کارکنان با اعضای هيات رئيسه دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

به مناسبت پايان سال 92 و آغاز سال جديد نشستی توسط کارکنان با حضور رياست ، معاونين و مديران دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان در روز چهار شنبه 28/12/92 در تالار حکمت برگزار گرديد. اين برنامه از ساعت 11 صبح با تلاوت آيات قرآن کريم و سرود ملی جمهوری اسلامی ايران آغاز گرديد.سپس دکتر دوستار رياست دانشکده ضمن عرض تبريک سال نو برنامه های سال جديد را تشريح کردند، ايشان گفتند با عنايت به تغييرات انجام شده در سطوح اجرايی دانشگاه و تاکيد مديريت جديد بر ارتقای کيفيت خدمات مختلف در دانشگاه،  توضيحاتی را پيرامون رويکردهای مختلف کيفيت اعم از شايسته گرايی ، جامعه گرايی و فرد گرايی وکمک به رشد فردي را مطرح کردند که رويکرد دانشکده را تلفيقی از همين رويکرد دانستند .همچنين با اشاره به جهت گيری کشور به سمت اقتصاد مقاومتی نقش دانشگاه و اساتيد و کارکنان را دراين خصوص تبين کرده و با تقدير از زحمات کارکنان و اساتيد در پيشبرد اهداف دانشکده تاکيد نمودند که با رعايت نظم و انضباط اداری و اجرای قانون و با هدف خدمتگزاری صادقانه همچون سال های گذشته زمينه ارتقای کيفی در دانشکده را فراهم گردد. در پايان با اهداء لوح تقدير و سپاس از زحمات کارکنان دانشکده قدر دانی بعمل آمد.