بستن
FA EN AR RU FR

نمايه شدن مجله «ادب پژوهي» در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC)

نمايه شدن مجله «ادب پژوهي» در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC)


نمايه شدن مجله «ادب پژوهي» در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC)

 

باسمه تعالي

 

 

در ششمين نشست شوراي راهبردي ISC مورخ23/6/89، نشريه «ادب پژوهي»دانشگاه گيلان در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام جزو نشريات داراي ضريب تأثير شناخته شد و هم اكنون نام اين نشريه از طريق نشاني اينتر نتي www.ISC.gov.ir   در دسترس جامعه علمي جهاني قرار دارد.

اين خبر خوشحال كننده را به دانشگاه گيلان، دانشكده ادبيات و علوم انساني ، به ويژه هيأت تحريريه محترم مجله تبريك عرض مي نماييم.