بستن
FA EN AR RU FR

هفته پژوهش دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

هفته پژوهش دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان


هفته پژوهش دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

برنامه سخنرانی های علمی دانشجويی هفته پژوهش سال 91دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

زمان:19الي22آذر1391

 

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات وعلوم انساني(سالن های 2و3)

 

جدول برنامه ها