بستن
FA EN AR RU FR

پيام تسليت به آقای استاد سليمانی

پيام تسليت به آقای استاد سليمانی


پيام تسليت به آقای استاد سليمانی

«هوالباقي»

 

جناب آقای حبيب اصل سليماني 

عضو محترم هيات علمی گروه زبان انگليسي دانشکده ادبيات و علوم انساني

با نهايت تأثر و تأسف، ضايعه درگذشت ناگهانی (مادرگراميتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ، از درگاه ايزد منان برای آنمرحومه طلب مغفرت و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت ميداريم.