بستن
FA EN AR RU FR

پيام تسليت به آقای جلالی همکار دانشکده ادبيات و علوم انسانی

پيام تسليت به آقای جلالی همکار دانشکده ادبيات و علوم انسانی


پيام تسليت به آقای جلالی همکار دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

«هوالباقي»

جناب آقای حسن جلالي

همکار محترم دانشکده ادبيات و علوم انساني

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.