بستن
FA EN AR RU FR

پيام تسليت به آقای دکتر عليخواه

پيام تسليت به آقای دکتر عليخواه


پيام تسليت به آقای دکتر عليخواه

    جناب آقای دکتر فردين عليخواه

عضو محترم هيات علمی گروه علوم اجتماعی

 

با نهايت تأثر و تأسف ،مصيبت وارده(درگذشت مادر گراميتان) را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسألت مي­داريم.

 

                                                                                                       

                                                                                                     از طرف رياست ،معاونين ،مديران ، اساتيد و کارکنان دانشکده ادبيات علوم انساني